Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żarach


Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Nagłówek

Aktualności

Środki na wyposażenie lub doposażenie nowego stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach informuje , iż dysponuje na rok 2018  środkami z projektu POWER . Z godnie z projektem na wyposażenie lub doposażenie nowo tworzonego stanowiska pracy mogą być kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy do 30 roku życia. Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy...

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach informuje , iż dysponuje na rok 2018 środkami z projektu POWER . Zgodnie z projektem o jednorazowe  bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  mogą ubiegać się osoby do 30 roku życia. Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy Żary, ul. Mieszka I 15 pokój...

Wyciąg z rozporządzeń dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach   Od 01.01.2018r. obowiązują nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w ramach tzw. procedury uproszczonej, zwanej także "procedurą oświadczeniową". Procedura ta pozwala wykonywać pracę w Polsce...

Nabór wniosków KFS 2018

Powiatowy Urząd Pracy w  Żarach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2018. Treść ogłoszenia  poniżej. ...

Zapraszamy do udziału w projekcie "Droga do zatrudnienia"

O. K.  Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin.   Szanowni Państwo,  Od 01.01.2018 r firma O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. rozpoczęła na terenie województwa lubuskiego realizację projektu  „Droga do zatrudnienia!" , współfinansowanego ze...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach zaprasza do skorzystania z oferty: prac interwencyjnych; staży; refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy; środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywni mogą więcej" realizowanego w ramach Regionalengo Programu Operacyjnego...

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach realizuje projekt pt.   ,,AKTYWNI MOGĄ WIĘCEJ"   Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez...

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach realizuje projekt pt. ,,AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŻARSKIM (III)" Celem projektu jest zwiększenie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach zaprasza do skorzystania z oferty: prac interwencyjnych; staży; refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy; środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywni mogą więcej" realizowanego w ramach Regionalengo Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe PUP Żary

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary
tel:68 479 13 56
fax:68 479 13 66
e-mail: zizr@praca.gov.pl
 

Dane kontaktowe oddział w Lubsku

PUP - Oddział w Lubsku
ul. Pokoju 1c, 68-300 Lubsko
tel:68 457 23 66
fax: 68 457 23 75
e-mail: zizrlu@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę