Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żarach


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ogłasza nabór wnisków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy oraz pracowników na rok 2019. Treść ogłoszenia w załączniku Załączniki Ogłoszenie KFS 2019.pdf ...

Informacja

Informacja Od dnia 15.01.2019 roku do dnia 14.02.2019 roku w PUP Żary pokój nr 6 oraz w PUP  Oddział w Lubsku pokój nr 2 będzie możliwość odebrania Informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (Pit-11) oraz Rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za rok...

Zapraszamy do udziału w projekcie "Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w woj. lubuskim"

Załączniki Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w województwie lubuskim

Europejskie Dni Pracy on-line pod nazwą "Wprk@PL"

Uprzejmie informuje, że w dniu 10 października br . na platformie Komisji Europejskiej www.europeanjobdays.eu odbędą się Europejskie Dni Pracy on-line pod nazwą „Wprk@PL" organizowane przez polską sieć EURES. Organizatorami wydarzenia są Wojewódzki Urząd pracy w Warszawie we współpracy z wojewódzkimi urzędami pracy w...

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudnienia cudzoziemców, skierowane do pracodawców

Uprzejmie informujemy, że Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapoznania sie z ich treścią. Linki do wspomnianych filmików: https ://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4 ...

Rozporządzenie MRPiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie określania przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Uprzejmie informuję; że rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018r. zmieniające rozporządzenie sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bet względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw...

Wykaz zawodów i rodzajów pracy w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca nie wymaga uwzględnienia informacji starosty

Załącznik do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2018r.   Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji...

Zmiana numeru konta do wpłat w sprawie zatrudniania cudzoziemców

Informujemy, że z dniem 21.03.2018r. zmianie ulega numer konta na który należy dokonywać wpłat w związku z legalizacją zatrudniania cudzoziemców Wpłat należy dokonywać jedynie na konto odbiorcy: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary Nr rachunku bankowego: 37 1020 5460 0000 5102 0067...

Wyciąg z rozporządzeń dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach   Od 01.01.2018r. obowiązują nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w ramach tzw. procedury uproszczonej, zwanej także "procedurą oświadczeniową". Procedura ta pozwala wykonywać pracę w Polsce...

Zapraszamy do udziału w projekcie "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim"

Bony rozwojowe dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP i ich pracowników Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zapraszają przedsiębiorstwa z sektora MMŚP do aplikowania o wsparcie w ramach projektu „ Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim ".   Projekt jest...

Wyświetlanie 1 - 10 z 19 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę