Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żarach


Nagłówek

Aktualności

Nabór do zawodowej służby wojskowej

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań W każdy czwartek miesiąca ( od godziny 08:00 Jednostka Wojskowa Nr 4071 w mieście Żagań (czas stawiennictwa na godz.07:45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej: w korpusie oficerów, ...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach i informuje  iż, zostały w pełni zaangażowane środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej   z projektu POWER  skierowanego dla osób do 30 roku życia. W związku z powyższym nabór wniosków został wstrzymany.   ...

Wykaz zawodów i rodzajów pracy w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca nie wymaga uwzględnienia informacji starosty

Załącznik do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2018r.   Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji...

Środki na dotacje dla bezrobotnych pow. 30r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach informuje , iż dysponuje na rok 2018 środkami z projektu RPO . Zgodnie z projektem o jednorazowe  bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 30 rok życia oraz spełniają jeden z następujących warunków: Osoba bezrobotna z...

Zmiana numeru konta do wpłat w sprawie zatrudniania cudzoziemców

Informujemy, że z dniem 21.03.2018r. zmianie ulega numer konta na który należy dokonywać wpłat w związku z legalizacją zatrudniania cudzoziemców Wpłat należy dokonywać jedynie na konto odbiorcy: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary Nr rachunku bankowego: 37 1020 5460 0000 5102 0067...

Nabór wniosków z PFRON 2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach informuje , że dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 ,  przeznaczonych na dofinansowanie wsparcia własnej działalności gospodarczej  oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Serdeczne...

Środki na wyposażenie lub doposażenie nowego stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach informuje , iż dysponuje na rok 2018  środkami z projektu POWER . Z godnie z projektem na wyposażenie lub doposażenie nowo tworzonego stanowiska pracy mogą być kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy do 30 roku życia. Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy...

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach informuje , iż dysponuje na rok 2018 środkami z projektu POWER . Zgodnie z projektem o jednorazowe  bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  mogą ubiegać się osoby do 30 roku życia. Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy Żary, ul. Mieszka I 15 pokój...

Nabór wniosków KFS 2018

Powiatowy Urząd Pracy w  Żarach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2018. Treść ogłoszenia  poniżej. ...

Wyciąg z rozporządzeń dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach   Od 01.01.2018r. obowiązują nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w ramach tzw. procedury uproszczonej, zwanej także "procedurą oświadczeniową". Procedura ta pozwala wykonywać pracę w Polsce...

Wyświetlanie 1 - 10 z 22 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę