Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żarach


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków z PFRON 2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach informuje , że dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 ,  przeznaczonych na dofinansowanie wsparcia własnej działalności gospodarczej  oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Serdeczne...

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań

W każdy czwartek miesiąca ( od godziny 08:00 Jednostka Wojskowa Nr 4071 w mieście Żagań (czas stawiennictwa na godz.07:45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej: w korpusie oficerów rezerwy, w korpusie podoficerów rezerwy oraz w...

Środki na wyposażenie lub doposażenie nowego stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach informuje , iż dysponuje na rok 2018  środkami z projektu POWER . Z godnie z projektem na wyposażenie lub doposażenie nowo tworzonego stanowiska pracy mogą być kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy do 30 roku życia. Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy...

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach informuje , iż dysponuje na rok 2018 środkami z projektu POWER . Zgodnie z projektem o jednorazowe  bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  mogą ubiegać się osoby do 30 roku życia. Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy Żary, ul. Mieszka I 15 pokój...

Nabór wniosków KFS 2018

Powiatowy Urząd Pracy w  Żarach ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2018. Treść ogłoszenia  poniżej. ...

Zapraszamy do udziału w projekcie "Droga do zatrudnienia"

O. K.  Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin.   Szanowni Państwo,  Od 01.01.2018 r firma O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. rozpoczęła na terenie województwa lubuskiego realizację projektu  „Droga do zatrudnienia!" , współfinansowanego ze...

Wyciąg z rozporządzeń dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach   Od 01.01.2018r. obowiązują nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w ramach tzw. procedury uproszczonej, zwanej także "procedurą oświadczeniową". Procedura ta pozwala wykonywać pracę w Polsce...

Zapraszamy do udziału w projekcie "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim"

Bony rozwojowe dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP i ich pracowników Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zapraszają przedsiębiorstwa z sektora MMŚP do aplikowania o wsparcie w ramach projektu „ Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim ".   Projekt jest...

Nabór na szkolenie "SZUKAM PRACY"

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach zaprasza osoby bezrobotne i poszukujące pracy na bezpłatne szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy Załączniki szkolenie plakat.pdf

ZMIANY W PROCEDURZE REJESTRACJI OŚWIADCZEŃ O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOM PAŃSTW TRZECICH

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY             Uprzejmie informuje, że ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw została ogłoszona w Dzienniku Ustaw...

Wyświetlanie 1 - 10 z 20 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę