Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Żarach


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków w ramach projektu RM 30-50 - dotacje i refundacje

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach informuje , iż otrzymał środki z projektu  Rezerwa Ministra 30-50  na 7 dotacji. Zgodnie z projektem o jednorazowe  bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  mogą ubiegać się osoby które ukończyły 30 rok życia a są przed 50 rokiem życia. Szczegółowe...

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudnienia cudzoziemców, skierowane do pracodawców

Uprzejmie informujemy, że Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapoznania sie z ich treścią. Linki do wspomnianych filmików: https ://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4 ...

Rozporządzenie MRPiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie określania przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Uprzejmie informuję; że rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018r. zmieniające rozporządzenie sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bet względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw...

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Żarach - rekrutacja na stanowisko kierowcy autobusu i kierowcy samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. ul. Okrzei 31-33 w Żarach prowadzi rekrutacje pracowników na stanowisko kierowcy autobusu oraz kierowcy samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony. Cel projektu: Zatrudnianie osób do pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego oraz autobusu Wskazania: ...

Wykaz zawodów i rodzajów pracy w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca nie wymaga uwzględnienia informacji starosty

Załącznik do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2018r.   Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji...

Zmiana numeru konta do wpłat w sprawie zatrudniania cudzoziemców

Informujemy, że z dniem 21.03.2018r. zmianie ulega numer konta na który należy dokonywać wpłat w związku z legalizacją zatrudniania cudzoziemców Wpłat należy dokonywać jedynie na konto odbiorcy: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary Nr rachunku bankowego: 37 1020 5460 0000 5102 0067...

Wyciąg z rozporządzeń dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach   Od 01.01.2018r. obowiązują nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w ramach tzw. procedury uproszczonej, zwanej także "procedurą oświadczeniową". Procedura ta pozwala wykonywać pracę w Polsce...

Zapraszamy do udziału w projekcie "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim"

Bony rozwojowe dla przedsiębiorstw z sektora MMŚP i ich pracowników Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zapraszają przedsiębiorstwa z sektora MMŚP do aplikowania o wsparcie w ramach projektu „ Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim ".   Projekt jest...

Nabór na szkolenie "SZUKAM PRACY"

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach zaprasza osoby bezrobotne i poszukujące pracy na bezpłatne szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy Załączniki szkolenie plakat.pdf

ZMIANY W PROCEDURZE REJESTRACJI OŚWIADCZEŃ O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOM PAŃSTW TRZECICH

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY             Uprzejmie informuje, że ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw została ogłoszona w Dzienniku Ustaw...

Wyświetlanie 1 - 10 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę