Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żarach


Zapraszamy do udziału w projekcie "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim"

Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie nabór wniosków rezerwy KFS

Powiatowy UIrząd Pracy w Żarach ogłasza nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawców z rezerw Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Treść ogłoszenia w zalaczniku. Załączniki Ogłoszenie nabór wniosków...

Zapraszamy do udziału w projekcie Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych

Zapraszamy do udziału w projekcie: LUBUSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH   Fundacja Rozwoju Społeczno- Gospodarczego serdecznie zaprasza do udziału w projekcie Lubuska Akademia Kompetencji Kluczowych. Projekt kierowany jest do osób, zamieszkujących obszar województwa lubuskiego chcących podnieść swoje...

Europejskie Dni Pracy on-line pod nazwą "Wprk@PL"

Uprzejmie informuje, że w dniu 10 października br . na platformie Komisji Europejskiej www.europeanjobdays.eu odbędą się Europejskie Dni Pracy on-line pod nazwą „Wprk@PL" organizowane przez polską sieć EURES. Organizatorami wydarzenia są Wojewódzki Urząd pracy w Warszawie we współpracy z wojewódzkimi urzędami pracy w...

Nabór wniosków w ramach projektu RM 30-50 - dotacje i refundacje

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach informuje , iż otrzymał środki z projektu  Rezerwa Ministra 30-50  na 7 dotacji. Zgodnie z projektem o jednorazowe  bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej  mogą ubiegać się osoby które ukończyły 30 rok życia a są przed 50 rokiem życia. Szczegółowe...

Wyciąg z rozporządzeń dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach   Od 01.01.2018r. obowiązują nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w ramach tzw. procedury uproszczonej, zwanej także "procedurą oświadczeniową". Procedura ta pozwala wykonywać pracę w Polsce...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach zaprasza do skorzystania z oferty: prac interwencyjnych; staży; refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy; środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywni mogą więcej" realizowanego w ramach Regionalengo Programu Operacyjnego...

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach realizuje projekt pt.   ,,AKTYWNI MOGĄ WIĘCEJ"   Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez...

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach realizuje projekt pt. ,,AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŻARSKIM (III)" Celem projektu jest zwiększenie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach zaprasza do skorzystania z oferty: prac interwencyjnych; staży; refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy; środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywni mogą więcej" realizowanego w ramach Regionalengo Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe PUP Żary

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary
tel:68 479 13 56
fax:68 479 13 66
e-mail: zizr@praca.gov.pl
 

Dane kontaktowe oddział w Lubsku

PUP - Oddział w Lubsku
ul. Pokoju 1c, 68-300 Lubsko
tel:68 457 23 66
fax: 68 457 23 75
e-mail: zizrlu@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę