Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żarach


Zapraszamy do udziału w projekcie "Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim"

Nagłówek

Aktualności

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych dotyczące podnoszeni a kompetencji i kwalifikacji – Zielona Góra, 27.03.2018 r.   Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości...

Zmiana numeru konta do wpłat w sprawie zatrudniania cudzoziemców

Informujemy, że z dniem 21.03.2018r. zmianie ulega numer konta na który należy dokonywać wpłat w związku z legalizacją zatrudniania cudzoziemców Wpłat należy dokonywać jedynie na konto odbiorcy: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary Nr rachunku bankowego: 37 1020 5460 0000 5102 0067...

Wyciąg z rozporządzeń dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach   Od 01.01.2018r. obowiązują nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w ramach tzw. procedury uproszczonej, zwanej także "procedurą oświadczeniową". Procedura ta pozwala wykonywać pracę w Polsce...

Nabór wniosków z PFRON 2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach informuje , że dysponuje środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 ,  przeznaczonych na dofinansowanie wsparcia własnej działalności gospodarczej  oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Serdeczne...

Środki na wyposażenie lub doposażenie nowego stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach informuje , iż dysponuje na rok 2018  środkami z projektu POWER . Z godnie z projektem na wyposażenie lub doposażenie nowo tworzonego stanowiska pracy mogą być kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy do 30 roku życia. Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach zaprasza do skorzystania z oferty: prac interwencyjnych; staży; refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy; środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywni mogą więcej" realizowanego w ramach Regionalengo Programu Operacyjnego...

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach realizuje projekt pt.   ,,AKTYWNI MOGĄ WIĘCEJ"   Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez...

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach realizuje projekt pt. ,,AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŻARSKIM (III)" Celem projektu jest zwiększenie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach zaprasza do skorzystania z oferty: prac interwencyjnych; staży; refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy; środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywni mogą więcej" realizowanego w ramach Regionalengo Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe PUP Żary

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary
tel:68 479 13 56
fax:68 479 13 66
e-mail: zizr@praca.gov.pl
 

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych dotyczące podnoszenia kompetencji i kwalifikacji – Zielona Góra, 27.03.2018 r.
 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez osoby dorosłe, które odbędzie się 27 marca 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze.
 
O spotkaniu
Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości skorzystania m.in. z kursów i szkoleń językowych, komputerowych, zawodowych, współfinansowanych ze środków unijnych. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki. Spotkanie kierowane jest do osób fizycznych chcących podnieść lub pozyskać nowe kompetencje lub kwalifikacje.
 
Spotkanie odbędzie się 27 marca 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0).
 
Więcej informacji
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem zamieszczonym na końcu informacji. Na zgłoszenia czekamy do 26 marca 2018 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454.
 
Zgłoszeń można dokonywać poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod następującym linkiem: 

http://rpo.lubuskie.pl/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/szkolenie-formularz?termId=254226


O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 
Serdecznie zapraszamy!

Dane kontaktowe oddział w Lubsku

PUP - Oddział w Lubsku
ul. Pokoju 1c, 68-300 Lubsko
tel:68 457 23 66
fax: 68 457 23 75
e-mail: zizrlu@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę