Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Żarach


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 36.937,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

4,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lipca 2022 r.
stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

                                                                                                                            Powiatowy Urząd Pracy w Żarach realizuje projekt...

  Powiatowy Urząd Pracy w Żarach realizuje projekt „Aktywni mogą więcej" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu...

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich ,...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę