Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Żarach


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach zaprasza do skorzystania z oferty: prac interwencyjnych; staży; refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy; środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywni mogą więcej" realizowanego w ramach Regionalengo Programu Operacyjnego...

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach w 2019 r. realizuje projekt pt.   ,,AKTYWNI MOGĄ WIĘCEJ"   Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób w wieku...

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach w 2019r.  realizuje projekt pt. ,,AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŻARSKIM (IV)" Celem projektu jest...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę